Kako ugovoriti

Vitabel je tvrtka koja se od samog početka upravljanja zgradama vodi načelom da se interes suvlasnika nalazi na prvom mjestu.

Odgovornim pristupom na svim zgradama kojima smo Upravitelj napravili smo značajna poboljšanja, a osoblje tvrtke je uvijek na raspolaganju suvlasnicima s namjerom da na svaki zahtjev odgovori što promptnije i efikasnije.

Kod ugovaranja novih zgrada postoje dvije situacije:

  1. zgrada koja do sada nije imala Upravitelja
  2. zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljskom tvrtkom

U prvom slučaju, kada zgrada nije prethodno imala drugog upravitelja potrebno nam je dostaviti ispunjeni obrazac s potpisima većine suvlasnika. Većini suvlasnika čine oni koji imaju većinu korisne površine zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i dr.).

U tablici moraju biti navedeni svi vlasnici stanova i poslovnih prostora s kvadraturama vlasništva, što znači da treba navesti i one suvlasnike koji nisu potpisali odluku o odabiru Upravitelja. Također je potrebno priložiti i vlasničke listove stanova i poslovnih prostora radi točnog utvrđivanja njihove kvadrature.

Suvlasnici moraju izabrati i ovlaštenog predstavnika suvlasnika, zamjenika (nije obavezno), te utvrditi visinu zajedničke pričuve.

Kada većina suvlasnika u zgradi potpiše navedeni obrazac, isti se dostavlja Vitabelu putem:

  • broja telefona: 051 272 054
  • poštom na adresu Vjekoslava Spinčića 12, 51410, Opatija
  • odnosno neposredno u našem uredu.

Molimo da na obrascu budu navedeni telefonski kontakti ovlaštenog predstavnika suvlasnika.

Vitabel d.o.o. zatim na temelju dostavljenog obrasca priprema Ugovor o upravljanju  i Međuvlasnički Ugovor te zove ovlaštenog predstavnika na potpis istih. Međuvlasnički ugovor ovlašteni predstavnik ovjerava kod javnog bilježnika, te u banci otvara račun zajedničke pričuve zgrade.

U situaciji kada je zgrada bila pod drugom tvrtkom za upravljanje postupak je identičan osim u detalju, da uz ispunjeni obrazac sa potpisima suvlasnika za odabir Vitabela kao upravitelja je potrebno dostaviti i Raskid ugovora od bivšeg upravitelja.
Raskid se traži na način da se dotadašnjem upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za raskid Ugovora o upravljanju. Raskid može sporazumno nastupiti odmah ili treba čekati da prođe zakonski otkazni rok od 3 mjeseca.

Ostale poslove koji se tiču dostave obavijesti ranijem upravitelju za dostavu dokumentacije zgrade i prijenos neutrošenih sredstava zajedničke pričuve na novi račun obavlja Vitabel u ime zgrade.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća ali i kako bismo Vam u neposrednom kontaktu asistirali u pripremi potrebne dokumentacije za ugovaranje prvog upravljanja ili prelazak od drugog upravitelja, kontaktirajte našu pravnu službu putem slijedećeg kontakta:

Mara Legac, prokurist,

mob: 091 645 9501